Taksirle Öldürme Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Taksirle Öldürme Nedir?

Taksirle Öldürme Nedir? | Mükyen Hukuk

Taksir Nedir?

Öncelikle taksir kavramını açıklayarak başlamak gerekirse; taksir kavramı ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 22. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 22

  1. Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.
  2. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
  3. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.
  4. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
  5. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.
  6. Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

Taksirle Adam Öldürme Nedir?

Taksirle adam öldürme fiilini tanımlamak gerekirse; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin öngörülemeyen şekilde bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Taksirle adam öldürme suçu ile ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu 85. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 85

  1. Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Taksirle İnsan Öldürme Suçu Şikayet Süresi Nedir?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki taksirle adam öldürme suçu şikayete tabi suçlar arasında değildir. Buna göre savcılık suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez fail hakkında resen soruşturma yapar ve kamu davasını açar. Taksirle insan öldürme suçu için Türk Ceza Kanununda belirlenen dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu demektir ki; savcılık bir kimsenin taksirle öldürüldüğünü, ölümden itibaren 15 yıl içinde haber alırsa soruşturma başlatabilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki; dava zamanaşımı süresi geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunda Görevli Mahkeme Nedir?

Burada vurgulamak gerekir ki taksirle ölüme neden olma suçunda, söz konusu fiil ister genel taksirle ister bilinçli taksirle işlenmiş olsun, bir kişinin ölümü halinde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Fakat burada vurgulamak gerekir ki söz konusu taksirli fiil sonucunda en az 1 ölüm ile birlikte en az 1 yaralanma ya da 2 ölüm gerçekleşmiş ise, taksirli suçu yargılama görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Söz konusu taksirle işlenen fiil sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar yaralı olanlar soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçmiş ise ve olayda sadece tek ölüm varsa yetkili mahkeme yine asliye ceza mahkemesi olur.

Taksirle İnsan Öldürme Suçu ve Sorumluluk Rejimi Nedir?

Öncelikle burada hukukun genel ilkelerinden olan “Herkes kendi kusurlu fiilinden sorumludur” ifadesine yer vermek gerekir. Söz konusu bu ilke çerçevesinde taksirle ölüme neden olma suçunu işleyen fail de kendi kusurluluk durumuna göre sorumlu olur. Bu demektir ki; objektif bir sorumluluk rejimi yoktur, kusur sorumluluğu rejimi söz konusu olur. Bu bağlamda ilgili suçun failine verilecek ceza belirlenirken söz konusu olayın meydana gelmesindeki kusuru tespit edilir ve fail kusuru oranında cezalandırılır. Burada vurgulamak gerekir ki; eğer söz konusu taksirle adam öldürme suçu birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmiş ise herkes kendi kusuru oranında sorumlu tutulur. Buna göre ilgili suç için her failin yargılama sonucunda alacağı ceza kusurluluk durumuna göre ayrı ayrı belirlenir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: