Gürültüye Neden Olma Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Gürültüye Neden Olma Suçu Nedir?

Gürültüye Neden Olma Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Gürültüye neden olma suçu Türk Ceza Kanunu’nun çevreye karşı suçlar bölümünde, 183. maddesinde yer alan düzenlemeler içinde yer alır. Gürültüye neden olma suçu, ilgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırılık teşkil edecek şekilde bir kimsenin sağlığına zarar verecek boyutta olan gürültüye neden olmasıdır. İlgili fiilin suç olarak tanımlanmasının amacı çevre kirliliğinin ve insan sağlığının bozulmasını önlemektir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde yer alan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile gürültüye neden olma suçu uygulamada birbirine karıştırılmaktadır. Fakat her iki suç birbirinden farklılık arz eder. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, belli bir kişiye yönelik işlenen suçtur. Fakat gürültüye neden olma suçu topluma karşı işlenen bir suçtur ve hedefi belli bir kişi değildir, bu anlamda suçun mağduru toplumdaki herkestir.

Gürültüye Neden Olma Suçunun Unsurları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki gürültüye neden olma suçunda en önemli unsur, gürültünün insan sağlığını bozmaya elverişli olmasıdır. Ancak burada kişinin sağlığının bozulmasına dair bir şart mevcut değildir, bu anlamda ilgili suç somut tehlike suçudur. Gürültüye neden olma suçuna dair birçok Yargıtay kararında gürültünün insan sağlığını bozmaya elverişli olup olmadığına dair bilirkişi raporunun alınmadığı için ilgili kararı bozma kararı verilmiştir. Çünkü suçun işlenme hali yalnızca insan sağlığını bozmaya elverişli olması halinde söz konusu olur.

Gürültüye neden olma suçu sadece kasıtlı şekilde işlenebilir, buna göre söz konusu suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Bu anlamda kişi bilerek ve isteyerek gürültüye neden olma suçu işleyebilecektir. Gürültü kirliliğine neden olan ve insan sağlığını bozmaya elverişli gürültü çıkaran kimse kasıtlı şekilde suç işlemiş olacaktır.

Gürültüye Neden Olma Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesinde gürültüye neden olma suçunun cezası ile ilgili düzenlemeler yer alır. İlgili kanun maddesinde suçun cezası ile ilgili olarak “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesinde gürültüye neden olma suçunun cezası ile ilgili düzenlemeler yer alır. İlgili kanun maddesinde suçun cezası ile ilgili olarak “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Gürültüye neden olma suçunda erteleme kararının verilmesi de mümkündür. Buna göre; gürültüye neden olma suçunda 2 yıl ya da altında olan cezalarda verilebilir. Erteleme kararı yalnızca kesinleşmiş cezalar adına verilebilir ve söz konusu bu uygulama ile cezanın infazından vazgeçilmiş olur. Fakat belirtmek gerekir ki erteleme kurumunun belli koşulları mevcuttur, bu koşullardan ilki ilgili kişinin sabıkasının olmaması iken ikinci koşul ise söz konusu şahsın bir daha suç işlemeyeceği kanaatinin oluşmasıdır.

Gürültüye Neden Olma Suçunda Şikayet Nedir?

Türk Ceza Kanununda takibi şikayete tabi olan suçlar düzenlenmiştir. Şikayete tabi olan suçlarda soruşturma yapılması için şikayetin varlığı gerekir. Buna göre; şikayetin geri çekilmesi halinde yargılama aşaması da sona erer. Fakat gürültüye neden olma suçu şikayete tabi suçlardan birisi değildir. Bu sebeple gürültüye neden olma suçunda soruşturma savcılık tarafından resen başlatılır.

Gürültüye Neden Olma Suçunda Uzlaşmaya Nedir?

Uzlaşmaya tabi olan suçlar kanunda düzenlenmiştir ve soruşturma aşamasında savcılık tarafından dava dosyası uzlaşma bürosuna gönderilir. Söz konusu durumda tarafların uzlaşması halinde dosya sonlanır. Fakat burada belirtmek gerekir ki gürültüye neden olma suçu uzlaşmaya tabi olan suçlardan birisi değildir. Bu nedenle ilgili tarafların uzlaşması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Gürültüye Neden Olma Suçu Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/6863 Esas, 2019/3251 Kararında “Dosya arasındaki bilirkişi raporunun eksik olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Gürültü ölçümünün hangi mesafelerden yapıldığı, kaç adet hoparlör kullanıldığının belirtilmesi tespit edilmiştir. Bu nedenle tanıklar dinlenerek hangi mesafeden ölçüm yapıldığının tespiti yapılarak yeniden değerlendirmek adına ek bilirkişi raporu alınarak hukuki durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar gerçekleştirilmeden kurulan mahkeme kararı hukuka uygun olmadığından bozma yönünde karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/12485 Esas, 2018/10097 Kararında “Yargıtay, dosya incelemesinde insan sağlığına zarar verecek nitelikte gürültü olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle odyoloji uzmanının gürültünün insan sağlığına zarar verecek nitelikte olup olmadığı yönünde raporlandırılarak hukuki durumunun belirlenmesi gerekmektedir. Yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile verilen beraat kararı hukuka uygun olmadığından bozma yönünde karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/39835 Esas, 2017/14320 Kararında “Yargıtay dosya incelemesinde emniyet birimine e-mail gönderildiğini ve ihbarda bulunulduğunu tespit etmiştir. Sanığın işlettiği iş yerinde daha önceki sahibi olan diğer kimsenin evinden ölçüm işlemi yapıldığı ve duruşmaya çağrılarak, gürültünün süresi ve niteliği konusunda beyanlarına başvurulması ve akabinde dosyanın bilirkişiye gönderilerek gürültünün insan sağlığına zarar görmesi yönünde rapor alınarak hukuki durum belirlenmemiştir. Tüm bu nedenlerle hükmün bozulması yönünde karar verilmiştir.” ifadeleri yer alır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/7959 Esas, 2015/5947 Kararında “Sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmış, yargılama sonucunda kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay dosya incelemesinde şikayetçilerin duruşmaya çağrılmadığını tespit etmiş ve duruşmaya çağrılarak şikayet tespitinin yapılmasını, gürültü süresi konusunda beyanına başvurulması, dosyanın uzman bilirkişiye gönderilmesine ve insan sağlığına zararlı olup olmadığı yönünde rapor aldırılması gerektiğini belirtmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: